Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Dutch : Books by Language
Mar 23, 2023 ds. J. IJsselstein
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Preek: “Ben ik het, Heere?” Mattheüs 26:22: En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: “Ben ik het, Heere?”
Topics: preek, ben ik het heere, voorbereiding, avondmaal, ijsselstein
Dutch : Books by Language
Mar 23, 2023 ds. J. IJsselstein
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Preek: Elisa in Dothan 2 Koningen 6:16-17: En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de HEERE opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.
Topics: preek, elisa, dothan, ijsselstein
Dutch : Books by Language
Mar 23, 2023 ds. J. IJsselstein
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

Preek: Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede Mattheüs 26:39: En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.
Topics: preek, niet mijn wil, uw wil geschiede, gereformeerde gemeente, ijsselstein, leespreken
Dutch : Books by Language
Mar 23, 2023 ds. J. IJsselstein
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

Preek: De lofzang gezongen – Het Hallel Mattheüs 26:30: En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.
Topics: preek, lofzang gezongen, hallel, gethsemane
Dutch : Books by Language
Mar 23, 2023 ds. J. IJsselstein
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Preek Mattheüs 4:16 : Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan.
Topics: preek, ijsselstein, Mattheus 4, volk dat in duisternis wandelt
Community Video
Mar 23, 2023 ds. J. IJsselstein
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Preek Mattheüs 4:16 : Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan.’
Topics: preek, ijsselstein, gereformeerde gemeente
Community Video
Mar 22, 2023 ds. J. IJsselstein
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Preek: Zoek eerst het Koninkrijk van God Mattheus 6:33: Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
Topics: preek, gereformeerde gemeente, ijsselstein
Community Video
Mar 22, 2023 ds. J. IJsselstein
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Preek: Verheerlijking op de berg Mattheus 17:5: Terwijl hij (dat is Petrus) nog sprak, zie, een luchtige (een schijnende, lichtende) wolk  heeft hen overschaduwd; en zie, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde  Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem.
Topics: preek, gereformeerde gemeente, ijsselstein
Community Video
Mar 22, 2023 ds. J. IJsselstein
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Preek: “Ben ik het, Heere?” Mattheüs 26:22: En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: “Ben ik het, Heere?”
Topics: preek, gereformeerde gemeenten, ijsselstein
Community Video
Mar 22, 2023 ds. J. IJsselstein
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Preek: Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede Mattheüs 26:39: En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.
Topics: preek, gereformeerde gemeenten, ijsselstein
Community Video
Mar 22, 2023 ds. J. IJsselstein
movies

eye 2

favorite 0

comment 0

Preek: Elisa in Dothan 2 Koningen 6:16-17: En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de HEERE opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.
Topics: preek, gereformeerde gemeente, ijsselstein
Community Video
Mar 22, 2023 J. IJsselstein
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Avondmaalspreek: Brood gebroken Mattheüs 26:26: En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het en gaf het den discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.
Topics: preek, avondmaal, ijsselstein
Community Video
Mar 22, 2023 ds. J. IJsselstein
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Preek: De lofzang gezongen – Het Hallel Mattheüs 26:30: En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.
Topics: ijsselstein, preek